COVID sırasında antibiyotik alanlar mide sağlığına zarar vermiş olabilir

COVID sırasında antibiyotik alanlar mide sağlığına zarar vermiş olabilir
Birçok COVID-19 hastası, gastrointestinal sorunlardan şikayet etti.

Bir araştırmaya göre, özellikle antibiyotik tedavisi aldıktan sonra akut COVID-19 enfeksiyonu, bağırsağın iyi ve kötü mikroplardan oluşan normal dengesini bozuyor. Çalışma, gelecekteki hastalarda herhangi bir gastrointestinal anormalliği tedavi etmek için probiyotik hapların geliştirilmesine yol açabilir.

Hem hastalıklarının akut evrelerinde hem de iyileşirken gastrointestinal sorunlar yaşadığını bildiren çok sayıda COVID-19 hastası. Mayıs 2020'de başlayan çalışma, özellikle mikrobiyoma odaklanmak için oluşturuldu.

Çalışmanın yazarı Martin Blaser'e göre, COVID-19 hastalarını, herhangi bir ikincil enfeksiyonla mücadele etmek amacıyla, aşılar ve diğer antiviral tedaviler geliştirilmeden önce, pandeminin başlarında bir dizi antibiyotikle tedavi etmek olağan bir uygulamaydı.

Çoğunluğu kolonda bulunan büyük ve çeşitli mikroorganizma popülasyonları, insanlarda gastrointestinal sistem, deri ve diğer organlarda yaşar. Araştırmacıların son birkaç on yıldır gösterdiği gibi, mikrobiyom insan sağlığını etkilemek için metabolizma, bağışıklık sistemi ve merkezi sinir sistemi ile etkileşime giriyor. Araştırmacılar, mikrobiyomun çeşitli amaçlara hizmet ettiğini söyledi.

Araştırmacılar, 60 kişiden toplanan dışkı örneklerindeki bakteri popülasyonlarını sayarak mikrobiyomları inceleyebildiler. Araştırma grubunu 20 COVID-19 hastası, 20 sağlıklı donör ve 20 COVID-19 iyileşmiş katılımcı oluşturdu.

Araştırmacılar, COVID-19'un her hastanın mikrobiyomu üzerindeki uzun vadeli etkisini belirlemek için çalışma katılımcılarının mikrobiyomlarını test etmeye ve izlemeye devam etmek istiyor. Enfekte hastaların mikrobiyomlarını sağlıklı ve iyileşmiş hastalarla karşılaştırarak, 55 farklı bakteri türünün popülasyonlarında önemli farklılıklar keşfettiler.

Blaser, "Bize insanlarda bağırsak mikrobiyomunun durumu hakkında bir gösterge verecek örneklere bakarak daha derin bir anlayış kazanmak istedik" dedi.

ABD'deki Rutgers Üniversitesi'nden profesör, "Bulduğumuz şey, COVID-19'a sahip olanlarla hasta olmayanlar arasında farklılıklar varken, diğerlerinden en büyük farkın antibiyotik verilenlerde görüldüğüydü."

Son Haberler