Mars'tan gelen 31 meteoru inceleyen bilim insanları ilginç bir varsayımda bulundu

Mars'tan gelen 31 meteoru inceleyen bilim insanları ilginç bir varsayımda bulundu
Yeni araştırmalar, Dünya'daki yaşamın Mars'tan gelmiş olabileceğini yani ilk yaşamın marsta başlamış olabileceği üzerinde bir varsayımda bulundu.

Dünya ve Mars, iç Güneş Sistemi'nin iki gezegeni. Bu alanda dört kayalık gezegen ve asteroidler bulunuyor. Kayalık gezegenler oluşumlarından hemen sonra vahşi bir asteroit bombardımanı altında kaldılar. Bu asteroidler Dünya ve Mars'ın kabuğuna gömüldüler ve Dünya'da tektonik hareketler nedeniyle gezegenlerin derinliklerine çekildiler. Mars'ın yüzeyi hareketsiz olduğundan dolayı ise düştükleri yerde kaldılar. Bu da onları günümüzde incelememize imkan veriyor.

Mars'tan gelen 31 meteoru inceleyen bilim insanları, bu meteorların kökenleri hakkında merak edilen bir dizi soruyu yanıtlayabildi. Örneğin, şimdiye kadar bu meteorların Güneş Sistemi'nin içinden mi yoksa dışından mı geldiği veya üzerlerinde gezegene yaşamı getirmiş olabilecek organik maddelerin olup olmadığı bilinmiyordu.

Araştırmacılar, ultra yüksek kesinlikte krom izotop ölçümleri kullanarak bu meteorların Güneş Sistemi'nin dışından gelen karbon kondritler olduğunu tespit ettiler. Bu kayaların Mars'taki varlığı ve içlerindeki buz oranının genelde yüzde 10 olması göz önüne alınarak, getirdikleri suyun Mars'ın tüm yüzeyini 307 metre yüksekliğinde su ile kapladığı belirlendi.

Güneş Sistemi'nin dışından genel karbon kondritlerin amino asit gibi organik moleküller taşıdığı biliniyor. Bu bileşikler DNA'nın oluşumu için hayati önem taşıyor ve yaşamın ortaya çıkması için gerekli hammaddeyi sağladıkları düşünülüyor.

Çalışmanın yazarı profesör Martin Bizzarro, "O dönemde Mars içinde buz olan asteroidlerin bombardımanı altındaydı. Bu dönem, gezegenin evriminin ilk 100 milyon yılını kapsıyor. Bir başka ilginç bilgi ise, bu asteroidlerin yaşam için hayati önem taşıyan organik moleküller içeriyor olması" diyor.

Bir zamanlar, Dünya ile Mars boyutunda bir gezegenin çarpışmış olduğuna inanılıyor. Bu çarpışmanın sonucunda Ay oluştu ve aynı zamanda Dünya'daki tüm yaşam yok oldu. Bu bilgiler ışığında, yaşamın Dünya'dan önce Mars'ta ortaya çıkmış olma olasılığının daha yüksek olduğu düşünülüyor.

Çalışma, Science Advances dergisinde yayınlandı.

Kaynak: Chip.com.tr

Son Haberler