Martı şirketine büyük şok! Rekamet Kurumu soruşturma başlattı

Martı şirketine büyük şok! Rekamet Kurumu soruşturma başlattı
Popüler elektrikli scooter kiralama hizmeti Martı önemli bir haberle gündeme geldi. Rekabet Kurumu, şirket hakkında soruşturma kararı aldı. Martı'nın rakipleri üzerinde dışlayıcı bir tavır sergilediği ve piyasadaki üstün konumunu kötüye kullandığı iddia ediliyor.

2019 yılında kurulan ve hızlı bir büyümeyle Türkiye’nin en büyük şirketleri arasına katılan mikro mobilite girişimi Martı, bugün Rekabet Kurumu’nun radarına girdi. Rekabet Kurumu, paylaştığı duyurusunda Martı İleri Teknoloji AŞ hakkında soruşturma açıldığına karar verildiğini duyurdu.

Rekabet Kurumu’nun paylaştığı duyuruda Martı’ya yönelik soruşturma kararının, ürün pazarında hâkim durumda bulunduğu ve rakipleri üzerinde dışlayıcı eylemleri ile hâkim durumunu kötüye kullanmaktan kaynaklandığı belirtildi. Kurum, önaraştırma sonucunda elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitlerde bulguları ciddi ve yeterli bulduğuna hükmetti.

marti-sirketine-buyuk-sok-rekamet-kurumu-sorusturma-baslatti-2.jpeg

Soruşturma, Kanun'un 4. ve 6. maddelerini ihlal edildiği iddiasıyla başlatıldı:

Rekabet Kurumu, söz konusu araştırmayı Martı hakkında iddia edilen yukarıdaki suçlamalarla birlikte başlattı. Söz konusu iddialar, Martı’nın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettiğini gösteriyordu. Söz konusu soruşturma kararı, Martı’nın kesin olarak suçlu olduğunu göstermemekle birlikte, kesin bir ceza veya yaptırıma maruz bırakılacağı anlamına da gelmiyor.

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. Ve 6. Maddeleri:

Madde 4- Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır.

Bu haller, özellikle şunlardır:

a) Mal veya hizmetlerin alım ya da satım fiyatının, fiyatı oluşturan maliyet, kâr gibi unsurlar ile her türlü alım yahut satım şartlarının tespit edilmesi,

b) Mal veya hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa kaynaklarının veya unsurlarının paylaşılması ya da kontrolü,

c) Mal veya hizmetin arz ya da talep miktarının kontrolü veya bunların piyasa dışında belirlenmesi,

d) Rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin zorlaştırılması, kısıtlanması veya piyasada faaliyet gösteren teşebbüslerin boykot ya da diğer davranışlarla piyasa dışına çıkartılması yahut piyasaya yeni gireceklerin engellenmesi,

e) Münhasır bayilik hariç olmak üzere, eşit hak, yükümlülük ve edimler için eşit durumdaki kişilere farklı şartların uygulanması,

f) Anlaşmanın niteliği veya ticarî teamüllere aykırı olarak, bir mal veya hizmet ile birlikte diğer mal veya hizmetin satın alınmasının zorunlu kılınması veya aracı teşebbüs durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın ya da hizmetin diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da arz edilen bir mal veya hizmetin tekrar arzına ilişkin şartların ileri sürülmesi,

Bir anlaşmanın varlığının ispatlanamadığı durumlarda piyasadaki fiyat değişmelerinin veya arz ve talep dengesinin ya da teşebbüslerin faaliyet bölgelerinin, rekabetin engellendiği, bozulduğu veya kısıtlandığı piyasalardakine benzerlik göstermesi, teşebbüslerin uyumlu eylem içinde olduklarına karine teşkil eder.

Ekonomik ve rasyonel gerçeklere dayanmak koşuluyla taraflardan her biri uyumlu eylemde bulunmadığını ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilir.

marti-sirketine-buyuk-sok-rekamet-kurumu-sorusturma-baslatti-3.jpg

Madde 6- Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır.

Kötüye kullanma halleri özellikle şunlardır:

a) Ticarî faaliyet alanına başka bir teşebbüsün girmesine doğrudan veya dolaylı olarak engel olunması ya da rakiplerin piyasadaki faaliyetlerinin zorlaştırılmasını amaçlayan eylemler,

b) Eşit durumdaki alıcılara aynı ve eşit hak, yükümlülük ve edimler için farklı şartlar ileri sürerek, doğrudan veya dolaylı olarak ayırımcılık yapılması,

c) Bir mal veya hizmetle birlikte, diğer mal veya hizmetin satın alınmasını veya aracı teşebbüsler durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın veya hizmetin, diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da satın alınan bir malın belirli bir fiyatın altında satılmaması gibi tekrar satış halinde alım satım şartlarına ilişkin sınırlamalar getirilmesi,

d) Belirli bir piyasadaki hâkimiyetin yaratmış olduğu finansal, teknolojik ve ticarî avantajlardan yararlanarak başka bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabet koşullarını bozmayı amaçlayan eylemler,

e) Tüketicinin zararına olarak üretimin, pazarlamanın ya da teknik gelişmenin kısıtlanması.

Son Haberler