Üst düzey CEO'lar endişeli: Yapay zeka 5 yıl içinde insanlığı yok edecek

Üst düzey CEO'lar endişeli: Yapay zeka 5 yıl içinde insanlığı yok edecek
Yale CEO Zirvesi'nde 119 CEO ile yapılan bir ankete göre, CEO'ların yüzde 42'si yapay zekanın önümüzdeki 5-10 yıl içinde insanlık için potansiyel bir tehdit oluşturduğuna inanıyor.

Üst düzey iş dünyası liderleri, yapay zekanın (YZ) yakın gelecekte insanlığa yönelik potansiyel tehdidi konusunda derin endişelerini dile getirdi. Yale CEO Zirvesi'nde yapılan bir ankete göre, CEO'ların yüzde 42'si yapay zekanın önümüzdeki 5-10 yıl içinde insanlığı potansiyel olarak yok edebileceğine inanıyor.

Çeşitli sektörleri temsil eden 119 CEO'nun yanıtlarının toplandığı anket, yapay zeka ile ilişkili riskler ve fırsatlar konusunda fikir birliği olmadığını ortaya koyarken, çok dikkat çeken bir anket sonucuna ulaşıldı.

CEO'ların yüzde 34'ü yapay zekanın 10 sene içinde, yüzde 8'i ise 5 sene içinde yıkıcı olabileceği görüşünü dile getiriyor. CEO'ların yüzde 58'i ise herhangi bir konuda endişelerinin olmadığını ifade ediyor.

YÜZDE 42'Sİ ENDİŞELERİN ABARTILDIĞINI SAVUNUYOR

CNN'in haberine göre, benzer şekilde, ankete katılan CEO'ların yüzde 42'si yapay zekanın yıkıcı potansiyeline ilişkin endişelerin abartıldığını savunurken, yüzde 58'i abartılmadığına inanıyor.

Bu bulgular, çok sayıda yapay zeka endüstri lideri, akademisyen ve kamuoyu tarafından imzalanan ve yapay zeka gelişiminden kaynaklanan bir "yok oluş" olayının risklerini vurgulayan bir bildiriden kısa bir süre sonra ortaya çıktı.

OpenAI CEO'su Sam Altman ve bu alanda önde gelen isimlerden Geoffrey Hinton gibi kişiler tarafından imzalanan bildiride, toplumun yapay zeka ile ilişkili tehlikeleri azaltmak için proaktif önlemler alması gerektiği vurgulandı.

İş dünyası liderleri arasındaki görüşler farklılık gösterse de, Yale tarafından ankete katılan CEO'lar genel olarak yapay zekanın belirli sektörlerdeki dönüştürücü etkisi konusunda hemfikir. Uzmanlar yapay zekanın etkilerini tartışırken, Yale anketi iş dünyası liderleri arasında beş farklı grup belirledi. Bunlar arasında, sonuçlarını tam olarak düşünmeden yapay zekayı benimseyen "meraklı yaratıcılar", teknoloji konusunda iyimser olan "coşkulu gerçek inananlar" ve risklerini kapsamlı bir şekilde anlamadan yapay zekadan hevesle yararlanan "ticari vurguncular" yer alıyor.

Son Haberler