İngiltere Rekabet Kurumu, Facebook'un Giphy Birleşmesiyle İlgili Endişeleri Artırıyor

İngiltere Rekabet Kurumu, Facebook'un Giphy Birleşmesiyle İlgili Endişeleri Artırıyor
CMA'ya göre, birleşme, sosyal medya platformları arasındaki rekabeti olumsuz etkileyebilir ve Facebook bu işlemleri durdurana kadar Giphy reklam alanına girdiği...

CMA'ya göre, birleşme, sosyal medya platformları arasındaki rekabeti olumsuz etkileyebilir ve Facebook bu işlemleri durdurana kadar Giphy reklam alanına girdiği için başka bir reklamcının internetini de mahrum edebilir.

CMA'nın anlaşmayla ilgili iki ana endişesinden biri, Facebook'un Giphy'yi devralmasının, platformdaki GIF'lerin Facebook dışındaki sosyal medya platformlarında paylaşılmasını kısıtladığını görmesidir. Facebook, GIF'lerin diğer platformlarla paylaşılmasına izin verirse, hedefli reklamcılık için kullanmaya devam edebileceği rakip platformların kullanıcı verilerine erişim gerektirme gibi dizeler ekleyebilir.

Diğer endişe, bu birleşmenin Facebook'a dijital reklam alanı üzerinde daha fazla kontrol sağlamasıdır. Birleşmeden önce Giphy, Amerika Birleşik Devletleri'nde ücretli reklamcılık sunuyordu ve reklamcılık operasyonlarını Birleşik Krallık da dahil olmak üzere diğer pazarlara genişletmeyi düşünüyordu. Bu planlar uygulanmış olsaydı, dijital reklamlar alanında daha fazla rekabet olacak ve daha canlı bir reklam pazarı oluşacaktı. Birleşme sözleşmesi kapsamında Facebook, reklamlardaki konumunu daha tekel hale getirerek Giphy'nin ücretli reklam ortaklıklarını sonlandırdı.

CMA, bu konuda ne yapılması gerektiğine karar vermek için birçok ülkedeki diğer rekabet kurumlarıyla birlikte çalışmaktadır. CMA, ilgili tarafların geçici bulgulara ilişkin yanıtlarını 2 Eylül'e kadar ve olası çözüm önerilerini 25 Ağustos'a kadar sunabileceklerini söyledi. Sunumlar, 6 Ekim'e kadar sona erecek olan konuyla ilgili nihai raporunu yazarken dikkate alınacaktır.

Son Haberler