Açıklandı! İşte ilan sitelerinde sıfırından daha pahalıya satılan araç sayısı

Açıklandı! İşte ilan sitelerinde sıfırından daha pahalıya satılan araç sayısı
Bir süredir yürürlükte olan "ikinci el araba fiyatı sıfırından pahalı olamayacak" düzenlemesi ilk çıktığı andan itibaren delik deşik olurken, sıfırından daha pahalı fiyata sahip olan araçların sayısı belli oldu.

Türkiye'de 15 Temmuz itibarıyla yeni bir dönem başladı. Ticaret Bakanlığı, Resmi Gazete'de de yazan düzenleme ile ikinci el otomobil ilan fiyatlarının sıfırından pahalı olmasını yasakladı. 1 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak düzenleme ile ikinci el otomobil piyasasındaki "sıfırından pahalı" durumunun ortadan kaldırılacağına inanılıyor. Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapan Ticaret Bakanlığı ise düzenlemenin piyasaya nasıl yansıdığına değindi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre düzenleme yürürlüğe girmeden önce yapılan incelemelerde, sıfırından pahalıya satışa konan araba ilan sayısının 20 binden fazla ilan tespit edilmişti. Bu ilan sayısının 15 Temmuz itibarıyla 7 bin seviyesine düştüğünü açıklayan bakanlık yetkilileri, halen de 5 bin civarında ilanın düzenlemeye aykırı şekilde aktif olduğunu duyurdular. Ticaret Bakanlığı, usulsüzlüğün 300 bin TL'ye kadar cezaya yol açabileceğini hatırlattı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

Ticaret Bakanlığı olarak İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik ile ikinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması 1 Ocak 2024 tarihine kadar yasaklanmıştır.

15 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, tüm gerçek ve tüzel kişiler ilan verilmesi aşamasında "ilan platformları" tarafından uyarılmakta; bu uyarıya rağmen söz konusu yasağa aykırı verilen ilanlar ile ilan verenlere ilişkin bilgiler Bakanlığımıza iletilmekte ve takibi yapılmaktadır.

İlan kısıtlaması düzenlemesinin yürürlüğü girmesinden önce ilan platformları üzerinden yayımlanan ve bu düzenlemeye aykırılık teşkil edebilecek bireysel ve ticari olmak üzere toplam ilan sayısının 20 binin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. İlan platformları tarafından üyelerine yapılan uyarı ve bilgilendirmeler ile Bakanlığımızca yapılan kamuoyu bilgilendirmeleri sonucunda bu sayının düzenlemenin yürürlüğe girdiği 15 Temmuz 2023 tarihinden itibaren 7 bin seviyelerine gerilediği gözlemlenmiştir. Yapılan son incelemede, anılan düzenlemeye aykırılık teşkil edebilecek toplam ilan sayısının 5 binin altına düştüğü anlaşılmıştır.

Bu kapsamda, söz konusu ilanlara ilişkin bilgiler ilgili ilan platformlarından temin edilmiş ve bunların incelenmesine Bakanlığımızca başlanmıştır. Bakanlığımızca yapılan inceleme neticesinde, düzenlenen kısıtlamaya aykırılık teşkil ettiği tespit edilen ilanları veren gerçek ve tüzel kişiler hakkında ilan başına 300.000 TL'ye kadar idari para cezası uygulanmaktadır. Bu cezaların muhataplarına tebliğ süreci başlamıştır ve devam etmektedir.

Bu çerçevede, ilan platformları üzerinden bireysel veya ticari ilan veren tüm vatandaş ve işletmelerimizden, 15 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe giren ilan kısıtlamasına uygun taşıt ilanı vermeleri hususunda azami özen ve hassasiyet beklenmektedir.

Ayrıca, bilindiği üzere, bireysel satışlarda bir yıl içinde en fazla üç araç satışına izin verilmekte olup, bunun üzerindeki satışlar ticari faaliyet kabul edildiğinden dolayı cezai müeyyide gerektirmektedir. Birinci derece yakın akrabaları dahil olmak üzere bunların üzerinden vekaletle satış yapan kişiler Bakanlığımızca incelemeye alınmış olup, gerekli cezai işlemleri yapılmaktadır. Bunun yanında, vergi incelemesi kapsamında işlemlerin devamı için tespit edilen şahısların bilgileri Hazine ve Maliye Bakanlığı'na iletilmektedir.

Son Haberler