Elektrikli otomobillerin şarj istasyonları için yeni düzenleme geldi

Elektrikli otomobillerin şarj istasyonları için yeni düzenleme geldi
Resmî Gazete'de elektrikli otomobil şarj istasyonlarına yönelik yeni karar yayınlandı. Alınan kararla birlikte ithal şarj istasyonlarının maliyetleri artacak.

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında, elektrikli otomobil sahiplerini ilgilendiren önemli bir karar alındı. Ticaret Bakanlığı tarafından alınan kararla beraber, şarj istasyonlarının maliyetlerini artacak. Tabii evine şarj istasyonu kurmak isteyen tüketici de alınan karardan etkilenmiş olacak.

Elektrikli otomobil şarj istasyonlarına yeni düzenleme

"İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/10)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile elektrikli otomobil şarj istasyonlarında bulunan statik konventör ile redresörler, artık daha pahalı kabul edilecek ve gümrük işlemleri yapılırken buna göre vergilendirme uygulanacak.

Resmî Gazete'deki karar şöyle:

MADDE 1- 28/10/2023 tarihli ve 32353 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/10)'in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GTİP Eşyanın Tanımı Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Adet) 8504.40.83.90.12 Elektrikli araçlar için olanlar (Yalnız elektrikli araç şarj istasyonu) 20.000 8504.40.95.90.12 Elektrikli araçlar için olanlar (Yalnız elektrikli araç şarj istasyonu) 1.000

MADDE 2- Bu Tebliğ 27/11/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

GTİP kodlarını sorguladığımızda karşımıza çıkan ürün açıklamaları:

  • 8504.40.83.90.12: Redresörler; elektrikli araçlar için olanlar (LED sürücüler HARİÇ)
  • 8504.40.95.90.12: Statik konvertörler (akümülatör şarj ediciler, redresörler ve invertörler HARİÇ); elektrikli araçlar için olanlar

Hükûmetin bu düzenlemedeki esas amacı, yerli üretim şarj istasyonlarının daha fazla tercih edilmesini sağlamak. Düzenleme ile ithal bir redresör, kaç para olursa olsun 20 bin dolar değerindeymiş gibi kabul edilip, bu doğrultuda vergi uygulaması yapılacak. Bu da ithal ürünlerin rekabet gücünü azaltacak.

Son Haberler