18 yaşını doldurana MGM'de iş fırsatı! KPSS'den en az 60 puan almak yetiyor

18 yaşını doldurana MGM'de iş fırsatı! KPSS'den en az 60 puan almak yetiyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 29 ilde 48 kişilik personel alımı için kayıt başvurusu sona eriyor.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre MGM, destek personeli (temizlikçi, şoför), güvenlik görevlisi ve personel güvenlik görevlisi pozisyonlarına sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular 13 Kasım günü sona eriyor. Başvuru sahiplerinin belirtilen başvuru şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir.

MGM işe alma koşulları

A) GENEL ŞARTLAR

Kadroya atanmak için başvuran adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekiyor.

1. TC vatandaşı olunması,

2. 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanununun 48/A maddesi içerisinde belirtilen şartların taşınması,

3. Görevini sürekli olarak yerine getirmesine engel olacak herhangi bir sağlık problemi veya benzeri durumu bulunmaması,

4. Erkeklerin askerlik durumuna ilişkin; Askerliğe katılmakla ilgilenmeyen, henüz askerlik çağına gelmemiş ya da muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış veya tecil edilmiş, askerlik çağına gelmişse yedek sınıfa geçmiş olanlar,

5. Son başvuru tarihi (13 Kasım 2023) itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak.

6. Kamu haklarından mahrum bırakılmamak,

7. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süre dolmuş olsa dahi, kişi bir yıl ya da aha fazla süreli hapis cezasına çarptırılmış veya kasten işlediği bir suçtan dolayı affedilmiş olsa dahi; Devlet güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene, düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmete para geçirme, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, güveni suiistimal, varlıkların sahteciliği, ihalelerde dolandırıcılık, edimlerin yerine getirilmesinde tahrifat, kara para aklama veya mal kaçakçılığı suçlarından hüküm giymemiş olmak.

8. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonuçları olumlu olması,

9. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emeklilik veya yaşlılık yardımı almaması,

10. Başvurucuların durumları 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanununun 4. maddesinin (B) bendinde; “Bu şekilde işe alınan kişilerin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırılık nedeniyle kuruluşları tarafından sözleşmeleri feshedilmedikçe veya acente kararıyla belirlenen istisnai haller dışında sözleşmeleri tek taraflı olarak feshedilmedikçe kuruluşlarda sözleşmeli olarak çalıştırılamazlar. Başkan, sözleşmenin süresi boyunca, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmiş olup, sözleşmenin yenilenmemesi halinde, sözleşmenin feshi tarihinden itibaren bir yıl geçmiştir.

B) ÖZEL ŞARTLAR

B.1- Destek personeli (temizlik personeli)

1. Ortaokul diplomasına (lise veya dengi) sahip olmak.

2. Daha öncesinde temizlik sektöründe çalıştığınızı gösterir belge (sigortalı olarak çalıştığınızı belirten sigorta beyanı veya işyerinden alınan belgeler eklenmelidir).

3. 2022 yılında yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış ve ortaöğretim P94 KPSS puan türünde en az 60 (altmış) puanın alınmış olunması.

4. Başvuru tarihinde (13 Kasım 2023) henüz 35 (otuz beş) yaşında olmamak.

B.2- Destek personeli (Sürücü)

1. Ortaokul diplomasına (lise veya dengi) sahip olmak.

2. Temizlik sektöründe çalıştığınızı kanıtlayın (sigortalı olarak çalıştığınızı belirten bir sigorta beyanı veya işyerinden belge almanız gerekmektedir).

3. 2022 yılında yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılan ve ortaöğretim P94 KPSS puan türünde en az 60 (altmış) puanını almış olmak.

4. Başvuru tarihinde (13 Kasım 2023) henüz 35 (otuz beş) yaşında olmamak.

B.2- Destek personeli (Sürücü)

1. Ortaokul diplomasına (lise veya dengi) sahip olmak.

2. 2022 yılında yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış ve ortaöğretim P94 KPSS puan türünde en az 60 (altmış) puanın alınımış olunması.

3. Son başvuru tarihi (13 Kasım 2023) öncesinde 35 (otuz beş) yaşını doldurmuş olmamak.

4. 13 Kasım 2023 tarihinden itibaren 5 yıl geçerli CE sınıfı ehliyete sahip olmak.

5. Son başvuru tarihine kadar geçerli bir psikoteknik sertifikaya sahip olunması.

6. Son başvuru tarihine kadar SRC3 veya SRC4 Yeterlilik Sertifikasına sahip olmak.

7. Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Kanunu'nun revize edilen düzenlemelerine göre 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren minimum E sınıfı sürücü belgesine ve 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren CE sınıfına ait sürücü belgesine sahip olunması.

B.3- Güvenlik görevlileri (silahlı)

1. Bir üniversite programından mezun olunması.

2. 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılarak KPSS Ön Lisans P93 puan kategorisinde en az 60 (altmış) puanın alınmış olunması.

3. Başvuru tarihinde (13 Kasım 2023) henüz 35 (otuz beş) yaşında olmamak.

4. Cinsiyetinin erkek olması.

5. 10 Haziran 2004 tarihli 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair kanunda 10 uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak.

6. Özel güvenlik personelinin sağlık koşullarına ilişkin yönetmeliğe göre yeterli sağlık koşullarına sahip olunması.

7. Son başvuru tarihinden (13 Kasım 2023) itibaren en az 6 (altı) ay geçerliliğini koruyan özel güvenlik görevlisi kartına (silahlı kayıtlı) sahip olmak.

8. 170 santimetreden kısa olunmaması.

9. Boyunuzun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilonuz arasındaki fark 15'ten fazla, 13'ten az olmamalıdır. (Örneğin boyu 180 cm olan adayın kilosu 80+15=95'ten büyük, 80-13=67'den az olmamalıdır.)

10. Görevlerini yerine getirmelerine engel olabilecek bedensel veya ruhsal hastalık veya engelinin bulunmaması.

11. Özel güvenlik hizmetlerine ilişkin kolluk kuvvetlerine ilişkin yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilmiş olan şartları taşımak.

12. Gece veya gündüz, içeride veya dışarıda ve radar menzilimiz dahilinde iş değiştirme hakkında engel durumu olmaması.

Başvuru tarihi ve yeri

MGM çalışanlarının işe alım başvuruları 30 Ekim – 3 Kasım 2023 tarihleri ​​arasında e-devlet Kapısı'ndan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kariyer Bilgi Portalı - İşe Alım ve Bilgi Portalı kamu mesleği (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılabilecek. Şahsen, posta veya posta yoluyla yapılmış olan başvurular kabul edilmeyecektir. KPSS puanları, akademik yeterlilikleri, mezun oldukları bölümler, askerlik durumları, sabıka kayıtları ve kimlik bilgileri alınacağı için adaylardan başvuru sürecinde e-Devlet üzerinden ilgili kuruluşların web hizmetleri aracılığıyla bu belgeleri sunmaları istenmeyecektir.

Söz konusu bilgilerde hata olması durumunda adayların kayıt öncesinde ilgili kurumlara gerekli güncelleme/düzeltmelerini yaptırmaları, otomatik mezuniyet bilgisi alamayanların ise mezuniyetlerini “Mezuniyet” sayfasında pdf veya jpeg formatında gösteren sertifikayı indirmeleri gerekmektedir.

Kontenjan Dağılımı

18 yaşını doldurana MGM'de iş fırsatı! KPSS'den en az 60 puan almak yetiyor

Son Haberler