Anayasa Mahkemesi'nin, Cimer kararı! Yeniden düzenlenmezse kullanılamayacak

Anayasa Mahkemesi'nin, Cimer kararı! Yeniden düzenlenmezse kullanılamayacak
Anayasa Mahkemesi, kamu kurum ve kuruluşlarına CİMER platformu üzerinden başvuru yapılmasını sağlayan 101 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini iptal etme kararı aldı.

3 Haziran 2022 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 101 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne yeni bir hüküm eklenmişti.

Bu hüküm, "(3) Kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin talep, görüş ve önerilerin kolayca iletilebilmesi ve bunların ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca değerlendirilerek cevaplandırılması amacıyla kurulan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)'nin çalışma usul ve esasları Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir" şeklindeydi. Ancak, Anayasa Mahkemesi bu hükmü iptal etti.

BİMER'İN YERİNİ CİMER ALMIŞTI

BİMER'in yerini CİMER almıştı. 2006 yılından bu yana Bilgi Edinme Merkezi (BİMER), yerini Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) bırakmıştı ve vatandaşlar CİMER üzerinden başvurularda bulunabiliyordu. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl CİMER'e yapılan toplam başvuru sayısı 7 milyon 650 bin olmuştu.

101 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptal istemini Anayasa Mahkemesi karara bağladı. Mahkeme kararında, dilekçe hakkı için 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun'un, bilgi edinme hakkı için de 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun geçerli olduğunu vurguladı.

Mahkeme heyeti, Anayasa'nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının ikinci cümlesinde Anayasa'nın İkinci Kısım Birinci ve İkinci Bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile Dördüncü Bölümü'nde yer alan siyasi haklar ve ödevlerin Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile düzenlenemeyeceğini belirtti ve 101 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin tümünü iptal etti.

Resmî Gazete'de yayımlanan karar, yayımlanma tarihinden 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu süreçte yasama ve yürütme organlarının bir düzenlemesi olmaması durumunda CİMER platformunun kısmen kullanılamayacağına dikkat çekildi.

Son Haberler