Koronavirüs "Küresel Acil Sağlık Durumu" olmaktan çıktı

Koronavirüs "Küresel Acil Sağlık Durumu" olmaktan çıktı
Çamaşır sularıyla poşet yıkadığımız, bulaşık deterjanıyla meyve sebze temizlediğimiz pandeminin izleri yavaş yavaş silinirken, Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün artık "küresel acil sağlık durumu" olmadığına kararlaştırdı.

2019 yılının aralık ayında ortaya çıkan ve 2021'in sonlarına doğru ancak etkisinden çıkabildiğimiz SARS-CoV-2 kaynaklı COVID-19 salgını, tüm dünyada hayatı derinden etkilemişti. Geliştirilen ve büyük çapta uygulanan aşılar sayesinde hayat normale dönerken salgın, bugüne kadar halen küresel acil sağlık durumu olarak değerlendirilmeye devam ediliyordu.

Ancak bu durum en sonunda değişti. Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19'un artık uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu teşkil etmediğini kararlaştırdı. Öte yandan hastalığın hayatımıza yerleşmiş ve devam etmekte olan bir sağlık sorunu olduğu hatırlatıldı.

Karar nasıl alındı?

Dünya Sağlık Örgütü Komitesi, COVID-19'un küresel acil sağlık durumu statüsünden çıkarılması için, bu durumu belirleyen kriterleri değerlendirdi:

  • Sıra dışı bir olay
  • Uluslararası yayılım ile halk sağlığına tehdit
  • Uluslararası çapta koordinasyon içinde müdahale gereksinimi

COVID-19'un mevcut durumu göz önüne alındığında, SARS-CoV-2'nin geniş çapta dolaşmaya ve gelişmeye ve devam etmesine rağmen, bunun artık olağandışı veya beklenmedik bir olay olmadığı kararlaştırıldı.

Dünya Sağlık Örgütü, üye ülkelere de öneriler verdi:

  • Bir panik ve ihmal döngüsünün oluşmasını önlemek için ulusal kapasite kazanımlarını sürdürün ve gelecekteki olaylara hazırlanın.
  • COVID-19 aşılamasını yaşam boyu aşılama programlarına entegre edin.
  • Kapsamlı bir durumsal farkındalığa izin vermek için çeşitli solunum patojeni sürveyans veri kaynaklarından gelen bilgileri bir araya getirin.
  • Uzun vadeli mevcudiyet ve tedarik sağlamak için ulusal düzenleyici çerçeveler dahilinde yetkilendirilecek tıbbi önlemlere hazırlanın.
  • Güçlü, esnek ve kapsayıcı risk iletişimi, topluluk katılımı ve infodemi yönetimi programları için topluluklar ve liderleriyle çalışmaya devam edin.
  • COVID-19 için uluslararası seyahatle ilgili sağlık önlemlerini kaldırmaya devam edin.
  • Bulaşmayı azaltan ve geniş uygulanabilirliği olan aşıları geliştirmek; COVID-19 sonrası durumun tam spektrumunu, insidansını, etkisini ve bağışıklığı baskılanmış popülasyonlarda SARS-COV-2'nin gelişimini anlamak; ilgili entegre bakım yollarını geliştirmek için araştırmayı desteklemeye devam edin.

Son Haberler