Piyanistler neden sahnede düz yerine yan oturuyor? Sebebi bambaşka bir şeymiş

Piyanistler neden sahnede düz yerine yan oturuyor? Sebebi bambaşka bir şeymiş
Piyano ve piyanist kavramlarını zihnimizde canlandırırken genellikle piyanoyu ve piyanisti yan açıyla hayal ederiz. Peki, piyanoların ve piyanistlerin sahnedeki bu yerleşim biçiminin arkasında ne yatıyor?

Konserlere giderken genellikle müzisyenlerin piyanolarını yan taraflarına yerleştirdiklerini gözlemledik. Ancak bu sıradan gibi görünen düzenleme, aslında titiz bir planın ürünüdür. Müzikseverlerin konserlere bakış açılarını değiştirmek ve en iyi koltuğu seçmek adına bu düzenlemeyi daha yakından inceleyelim.

Klasik müziği sevenlerin aklında beliren sorulara cevap vermek üzere, piyanistlerin sahnedeki konumları genellikle dikkatlice planlanır. Piyanistler, orkestra eşliğinde olsun ya da tek başlarına sahne alsınlar, genellikle dikey bir konumda sahneye yerleştirilirler.

boga-59.jpg

PİYANİSTLER NEDEN YAN OTURUYOR?

Piyanistin sahneye dikey konumlanmasının, müzikal titreşimlerin en kontrollü şekilde yayılmasını sağlama amacını taşıdığını düşünebiliriz. Ancak bu düzenin neden bu şekilde olduğunu anlamak için daha derine inmek gerekebilir.

Yerleşim planına geçmeden önce, sesin kulaklarımıza dalgalar halinde nasıl ulaştığını anlamak önemlidir. Bu dalgaların kulaklarımıza ulaşmasını düşündüğümüzde, ses kaynağının konumu ve mesafesi önemli bir faktördür.

Bu düzenleme, dalgaların kulaklarımıza en uygun ve kontrol edilebilir şekilde iletilmesini sağlamak amacıyla yapılır. Ses dalgalarının etkisi en basit haliyle, kaynağın konumu ve mesafesine bağlıdır.

Yerleşimdeki önemli detaylardan biri de, kulaklarımızı en iyi şekilde tatmin etmek adına bu ses dalgalarının kontrol edilmesidir. Bu kontrolü sağlamak için akorlar ve yerleşimler büyük bir öneme sahiptir.

Her şeyden önce, orkestrayı en iyi şekilde sahneye yerleştirmek gerekir. Küçük enstrümanlar öne, büyük enstrümanlar ise arkaya sıralanmalıdır. Orkestra genellikle dört bölüme ayrılır: yaylı çalgılar, tahta üflemeli çalgılar, bakır üflemeli çalgılar ve perküsyon.

Tuşlara basıldığında, tahta çekiçler metal tellere çarpar. Bu çarpma esnasında yayılan ses dalgalarının kulağımıza en etkili şekilde ulaşabilmesi için tellerin bulunduğu bölge bir kapakla korunur ve bu alan performans sırasında izleyiciden en uzak konumda olmalıdır. Böylece vurulan tellerden çıkan sesler, dinleyiciye kesintisiz bir şekilde ulaşabilir.

Son Haberler