Rekabet Kurulu'ndan Trendyol'a para cezası gelebilir

Rekabet Kurulu'ndan Trendyol'a para cezası gelebilir
Rekabet Kurulu, 2021 yılında başlatılan soruşturma kapsamında ilk görüşlerini bugün belirlerken, Soruşturma Heyeti, Trendyol'a para cezası kesmeyi öngördü. İşte detaylar..

Rekabet Kurumu'nun 2021 yılında Trendyol'a yönelik başlattığı soruşturma kapsamında şirket, bugün sözlü savunmasını gerçekleştirdi. Savunmanın hemen ardından Trendyol soruşturmasında heyetin verdiği karar da belli oldu.

Rekabet Kurulu'nun Soruşturma Heyeti, Trendyol'un hakim durumunu kötüye kullandığını, rakip verilerini kullanarak kendi perakende faaliyetlerine haksız bir avantaj sağladığını değerlendirdi. Trendyol'a para cezası kesilmesini öngördü.

Soruşturma Heyeti'nin Trendyol hakkında sunduğu görüş:

Heyet, yapılan tespit ve değerlendirmeler sonucunda Trendyol'un algoritmaya müdahale ettiğini, pazar yerinde satış yapan üçüncü taraf satıcıların verilerini kullanarak kendi faaliyetine haksız olarak avantaj sağladığını, bu eylemlerin rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığını tespit etti.

Bu durumların Trendyol'a 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği açıklandı. Trendyol'a, yerine getirmek üzere çeşitli yükümlülükler sıralandı:

  • Kendisine ait pazaryeri (www.trendyol.com) üzerinden yürüttüğü perakende faaliyetine ilişkin özel markalı ürünlerine (Private Label) rakiplerine kıyasla avantaj sağlayacak nitelikte algoritma ve kodlama aracılığıyla yapılan müdahalelerden kaçınması,
  • Pazaryeri faaliyetinden elde edilen ve üretilen/türetilen her türlü verinin, perakende faaliyetine ilişkin özel markalı ürünler (Private Label) için kullanımından kaçınması ve bunu teminen gerekli her türlü teknik, idari ve organizasyonel tedbirleri alması,
  • Pazaryeri faaliyeti kapsamında ürün sıralama ve marka filtreleme amaçlarıyla kullanılan algoritma modelleri üzerinde yapılan parametrik ve yapısal değişiklikleri versiyonlu ve doğruluğu inkâr edilemez şekilde 2 (iki) yıl süreyle saklaması,
  • Pazaryeri faaliyeti kapsamında ürün sıralama ve marka filtreleme amaçlarıyla kullanılan algoritmalara ait tüm kodlar ile ürün sıralama ve marka filtreleme amaçlarıyla kullanılan algoritmalara etki eden tüm kodları versiyonlu ve doğruluğu inkâr edilemez şekilde 2 (iki) yıl süreyle saklaması,
  • Pazaryeri faaliyeti kapsamında iş süreçlerinin yürütülmesi için kullanılan tüm yazılımlara ilişkin kullanıcı erişim ve yetkilendirme kayıtları ile yönetici denetim kayıtlarını doğruluğu inkâr edilemez şekilde 2 (iki) yıl süreyle saklaması,
  • a, b, c, d, e bendinde belirtilen yükümlülüklerin gerekçeli kararın teşebbüse tebliğinden itibaren makul bir süre içerisinde yerine getirmesi,
  • Kendisine tanınan sürenin en geç bir ay öncesinde hazırladığı uyum tedbirlerini Kurum'a sunması
  • İlk uyum tedbirinin uygulanmaya başlamasından itibaren beş yıllık süre boyunca ve yılda bir periyodik olarak Kurum'a rapor sunması.

Trendyol, bu yükümlülükleri zamanında ve eksiksiz yerine getirmemesi durumunda günlük idari para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

  • Bu karar henüz yalnızca Soruşturma Heyeti'nin kararını kapsıyor. Kesin karar, 15 gün içinde Rekabet Kurumu tarafından açıklanacak.

Trendyol, savunmasında neler söyledi?

Trendyol'un sözlü savunmasında sözü sahiplenen Grup Başkanı Çağlayan Çetin, platformda kendi markalarının çok düşük bir oranda olduğunu ifade etti. Çetin, pazar yerinde ülkenin her yerinden satış yapan irili ufaklı 300 bin işletmeye iş yapma ve mal satma olanağı sağladıklarını ekledi.

İfadesinde öne çıkan en önemli vurgu noktası ise bütün satıcılara eşit mesafede oldukları konusundaydı. Çetin, tüm uygulamaların "düzgün" ve alınlarının ak olduğunu, sermayenin Çin'den ya da başka bir ülkeden gelmesinin de öneminin olmadığını iifade etti.

Son Haberler