Siber dolandırıcılık ve siber zorbalık MEB müfredatına eklendi

Siber dolandırıcılık ve siber zorbalık MEB müfredatına eklendi
Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokullarda seçmeli dersler kapsamında yer alan "okul temelli sosyal sorumluluk çalışmaları" kapsamında ortaokul çağındaki çocuklara ilk kez siber dolandırıcılık, siber zorbalık, siber taciz ve siber istismar konularında eğitim verme kararı aldı.

Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Okul Temelli Sosyal Sorumluluk Çalışmaları" dersinin müfredatı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylandı. Ortaokul 6., 7. ve 8. sınıflarda uygulanacak olan ders, öğrencilere toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci kazandırmayı hedefliyor.

MEB müfredatına önemli konuları ekledi

Dersin 6. sınıf müfredatında "sosyal sorumluluk", "toplumsal farkındalık oluşturma", "toplumsal değerler ve ahlak", "çevre ve sürdürülebilirlik", "toplumsal sağlık" ve "sosyal yardımlaşma" üniteleri yer alacak. 7. sınıfta bu ünitelere ek olarak "toplum hizmeti ve gönüllülük" ünitesi eklenecek. 8. sınıflarda ise "sosyal girişimcilik ve inovasyon" ile "küresel sorunlara bakış" üniteleri müfredatta yer alacak.

Ders kapsamında öğrenciler, sosyal sorumluluk çalışmalarını araştıracak, kitle iletişim araçlarını kullanarak projeler tasarlayacaklar. Ayrıca dijital etik, akran zorbalığı, dijital güvenlik, dijital değer, dijital bağımlılık, siber takip, siber dolandırıcılık, siber tehdit, siber zorbalık, siber taciz, siber istismar gibi konulara da değinilecek. Öğrenciler, çevre ve sürdürülebilirlik, toplumsal sağlık, empati gibi konularda da bilgilendirilecek. Derste genç yaşlardan itibaren öğrencilere toplumsal gönüllülük, girişimcilik ve inovasyon konularında da rehberlik edilecek.

Son Haberler