Tüketici Hakem Heyeti limiti artırıldı! Bu tutarı aşmadığınız sürece mahkemeye gitmeye gerek yok

Tüketici Hakem Heyeti limiti artırıldı! Bu tutarı aşmadığınız sürece mahkemeye gitmeye gerek yok
Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında, tüketici mahkemelerine gitmeyi düşünen vatandaşlarla ilgili yeni bir karar açıklandı. Kararla birlikte limit belirlendi.

Tüketicileri ilgilendiren önemli bir karar Resmî Gazete'de yayımlandı. "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68'inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6'ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ" ile tüketici hakem heyetleri ve mahkemelerindeki parasal sınırlar yeniden belirlendi.

Tüketici Hakem Heyeti sınırı artırıldı

Tüketici mahkemelerine başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar için belirlenen yeni sınıra göre, anlaşmazlık konusu bedelin 104 bin TL'nin üzerinde olması durumunda mahkeme yoluna gidilecek. Eğer anlaşmazlık konusu bedel 104 bin TL ve altında ise tüketiciler, başvurularını tüketici hakem heyetlerine yapabilecek.

düzenleme, 2024 yılında uygulanacak olan yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 artışı içeriyor. Bu oran doğrultusunda parasal sınırlar güncellenmiş oldu.

Tüketici mahkemelerine başvuruda bulunmak için belirlenen yeni sınıra göre, anlaşmazlık konusu bedel 104 bin TL'nin üzerinde ise tüketiciler mahkemeye başvuracak. 104 bin TL ve altındaki anlaşmazlıklar için ise tüketiciler, tüketici hakem heyetlerine başvurabilecek.

Son Haberler